gca
12 مهر 1401 - 15:19

رفتار آشوبگران از حرف تا عمل، سراسر تناقض است

رئیس حوزه هنری فارس گفت: در اغتشاش اخیر با حرفهایی روبرو شدیم که با حرکتی که در کف میدان انجام می شد زمین تا آسمان تفاوت داشت. دم از آزادی می زنند، در حالی که الفبای آزادی را هم نمی دانند. وحید نمازی، رئیس حوزه هنری استان فارس، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در خصوص حوادث اخیر با بیان اینکه می‌خواهم از بعد فرهنگی به این اتفاقات نگاه کنم، گفت: نوع اعتراضی که شکل گرفت برمبنای مبحثی بود که جزء ارزش های اصلی همه جوامع است و در واقع ما هیچ مکانی را نمی توانیم پیدا کنیم که حرف ضد ارزش یا ضد فرهنگ زده شود. حوزه هنریوی افزود: مخصوصا در کشور اسلامی که حجاب یک مفهوم انسانی و اسلامی است که به عنوان یک ارزش در جامعه شناخته می شود و ما برای حفظ این ارزش سال ها مبارزه کردیم و شهید داده ایم. از واقعه گوهرشاد تا به امروز برای حفظ این ارزش انواع جان‌فشانی‌ها انجام شده است. نمازی بیان کرد: خیلی عجیب است که گمان کنیم با یک شعار ضد ارزشی  می توانیم دامنه یک آشوب را پهن کنیم و این مسئله یک تناقض بزرگ هم دارد، چون روال این است که به خاطر یک سری ارزش ها، تلاش می شود و گفتمان شکل می گیرد. رئیس حوزه هنری فارس با بیان اینکه اصل انتقاد، اصل مطالبه گری یک حرکت ارزشمند است اما وقتی مسیر خود را به سمت آشوب و خشونت تغییر می دهد، لایه های پنهانی حرفهایی که زده می‌شود خودش را نشان می دهد، گفت: ما اساسا با حرفهایی روبرو شدیم که با حرکتی که در کف میدان انجام می شد زمین تا آسمان تفاوت داشت. دم از آزادی می زنند، در حالی که الفبای آزادی را هم نمی دانند. مطالبه گریوی تصریح نمود: دم از حقوق بشر می زنند ولی رفتار ضد حقوق بشری انجام دادند، این تناقضات جدی بود که به بهانه اتفاقی که افتاد، شکل گرفت، در لایه های پنهان نا آرامی‌ها وجود داشت و خودش را الان دیگر با صراحت نشان می دهد. نمازی ادامه داد:  ادبیاتی که از سوی آشوبگران مطرح می‌شود یک ادبیات متناقض است; خودشان دست به انواع خشونت ها، قانون‌شکنی، انواع حرمت شکنی، حریم شکنی می زنند و بعد از آزادی و حقوق بشر و... سخن می گویند! وی در پاسخ به این پرسش که چرا قشر جوان و نوجوان در این صحنه ها حضور داشتند، گفت: شما در کف میدان می بینید که جامعه زندگی حقیقی خودش را دارد و اتفاق خاصی هم رخ نداده، اما در فضای مجازی تصویری که از جامعه فعلی ما نشان داده می‌شود، گویا تمام جامعه تحت تاثیر این آشوب هاست و خیلی از نوجوانان و جوانان اطلاعات خود را از این فضا می گیرند. نوجواننمازی افزود: متاسفانه بخشی بر می گردد به اینکه حجمی از اطلاعات که در فضای ولنگار مجازی دارد به سمت نوجوانان ما می آید و تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند، بحث ها و اقدامات هیجانی نیز در سن نوجوانی مزید بر علت شده است. رئیس حوزه هنری استان فارس تصریح کرد: یک بخش هم به سواد رسانه ای ما بر می گردد که هرچیزی را که پمپاژ می شود، می پذیریم و در پی عمل به آن می رویم. سواد رسانهوی با اذعان به این موضوع که توجه حوزه فرهنگی ما  به نوجوانان کم بوده است، گفت: نیاز است هم در فضای مجازی و هم در فضای حقیقی نوع ارتباطمان را با نسل نوجوان بیشتر کنیم. نمازی خاطر نشان کرد: قطعا این نسل هم برای حفظ ارزش ها سینه چاک می دهد. همین جامعه اربعینی را اگر بخواهید در نظر بگیرید، حجم بسیاری از شرکت کنندگان نوجوانان و جوانان است. حالا یک تعداد هم در این فضا تحت تأثیر قرار می گیرند که برای حل این معضل،  ما باید فاصله فرهنگی خودمان را کمتر کنیم. وی تصریح کرد: حتما ما وقتی در یک فضای امن رشد می کنیم، از یک فضای نا امن درک کمی داریم، در این شرایط لازم است  پیشینه ای که طی کردیم را به نوجوانان منتقل کنیم تا بتواند تحلیل دقیق تری داشته باشد. انتهای پیام / س
منبع: فارس
شناسه خبر: 768523